Forward

You are cordially invited to the opening of

U word vriendelik uitgenooi na die opening van forward

an experimental exhibition curated by the Visual Studies honours students of Stellenbosch University’s Visual Arts Department
‘n eksperimentele uitstalling wat saamgestel is deur die Visuele Studies honneursstudente aan Stellenbosch Universiteit se Departement Visuele Kunste 

This exhibition celebrates the 50th anniversary of the department by showcasing its newly established archive. Ranging from photographs, maps, sculptures, oral history projects and films, forward provides a space for reflection, dialogue, and interaction. As this exhibition features a growing archive, any contributions of material or information relating to the history of this department are welcome
Hierdie uitstalling vier die 50e bestaansjaar van die departement deur sy nuutgestigde argief ten toon te stel.  ‘n Verskeidenheid bronmateriaal, onder andere foto’s, kaarte, standbeelde, mondelinge geskiedenisprojekte en films, is betrek om ‘n spasie vir nadenking, dialoog en interaksie te skep.  Aangesien die fokus van die uitstalling op ‘n groeiende argief val word enige bydrae verwelkom, hetsy van beeldmateriaal of informasie rakende die geskiedenis van die department

The exhibition will be opened by Victor Honey, former head of the Visual Arts Department, on Wednesday 3 December at 18h30, and runs until 13 December
Die uitstalling word geopen deur Victor Honey, voormalige hoof van die Visuele Kunste Departement, op Woensdag 3 Desember om 18h30, en sluit op 13 Desember

For enquiries about the exhibition or the Visual Arts Department Archive, please contact Ernst van der Wal at evdw@sun.ac.za
Vir enige navrae rondom die uitstalling of die Departement Visuele Kunste Argief, kontak gerus vir Ernst van der Wal by evdw@sun.ac.za

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s